2015-03-30 Kongres - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

2015-03-30 Kongres

WYDARZENIA
 
 
II Kongres  Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W poniedziałek, 30 marca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie,  pod Honorowym Patronatem 
Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP, odbył się II Kongres Uniwersytetów Trzeciego  Wieku, 
który stanowi najważniejsze wydarzenie obchodów 40-lecia ruchu UTW w Polsce,
mające na celu podsumowanie dotychczasowego dorobku edukacyjnego i społecznego tego ruchu,
oraz wyznaczenie dla niego priorytetów dalszego rozwoju.

P r o g r a m  :

Otwarcie II Kongresu UTW
- Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP

Wystąpienie gościa honorowego
- Bronisław Komorowski , Prezydent RP

Odznaczenia państwowe zasłużonych liderów Środowiska UTW
Prezentacja i wręczenie tytułów i dyplomów laureatom konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku
- prowadził Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP, Przewodniczący Kapituły Konkursu
Laureaci : prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz –Prezydent  m.st. Warszawy,  Senator Mieczysław Augustyniak, 
prof. Piotr Błędowski

Wystąpienie gościa honorowego
– Władysław Kosiniak-Kamysz , Minister Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienia zaproszonych gości
Prezentacja i wręczenie tytułów i dyplomów laureatom Konkursu  Srebrnej Gospodarki  „Przyjażni Seniorom 
- prowadził prof. Tomasz Szapiro, Rektor SGH, Przewodniczący Kapituły Konkursu

Panel dyskusyjny pt. „Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Uczestnicy
: poseł Michał Szczerba, przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej, Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, prof. Bronisław Samoliński, przewodniczący Rady Polityki Senioralnej, Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń UTW, Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka.
Moderator panelu : dr Jakub Gierczyński

Podsumowanie Kongresu i przyjęcie Deklaracji Końcowej.
Kongres zakończył się recitalem
Ireny Santor
.
 
Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 podczas  obrad  Kongresu  reprezentowały:
Otylia Piechowska
– kanclerz SŁUTW
Wiesława Toczyńska-Kucha
-  członek Zarządu SŁUTW
Elżbieta Nowicka
- przewodnicząca Rady Programowej SŁUTW
 
Szczegółowe informacje oraz treść Deklaracji Końcowej zamieszczone są min.  na stronach WWW Ogólnopolskiego Porozumienia UTW oraz Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej.
 
                                                                                  
Zdjęcia tekst - opracowała : Elżbieta Nowicka
           
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego