2015-07-20 Krzemienica - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

2015-07-20 Krzemienica

WYDARZENIA
 
Ośrodek Kultury w Krzemienicy zorganizowal dla dzieci Wakacje z GOKiR-em; 
pięciodniowy turnus ciekawych zajęć edukacyjnych i zabaw.
Pierwszy  z  dni - poniedziałek 20.07. 2015 poświęcony był ekologii i naturze. 
W organizację tego dnia włączył się Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku
wraz ze Stowarzyszeniem Ekoskop. Dzieci miały możliwość sprawdzić jakie żyjątka zamieszkują wodę lokalnego strumyka , obejrzeć je pod mikroskopem, poznać wiele okazów owadów, namalować swoje ulubione zwierzę, skleić i upiększyć  model ula.
Dr Janina Haładyj-Różak z LUTW chętnie rozmawiała z dziećmi i ich opiekunami  
o bioróżnorodności w ogrodzie,w polu, na łące i w lesie,  bo jak wiadomo bioróżnorodność 
to także my. Przekrój wiekowy uczestników - od pięciu  do kilkunastu lat.
W zajęciach wzięło udział  15 dzieci. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały stosowne upominki. Wieść o ciekawej formie spędzania czasu rozeszła się migiem po wsi, 
w efekcie czego w drugim dniu "Wakacji z GoKiRem" frekwencja wynosiła już 30 osób.
W załączeniu  fotograficzne migawki z tego zdarzenia.
 
                                                                                            Janina Haładyj-Różak
 
                                                                                                                

    
Powrót do zakładki  - Wydarzenia  rok 2015.
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego