2015-10-01 OPS - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

2015-10-01 OPS

WYDARZENIA
 

 Obywatelski Parlament Seniorów

Pierwsza inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
Sejm RP, 1 października 2015r stała się faktem dokonanym.

Powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest najważniejszym wydarzeniem obchodzonego w tym roku 40- lecia ruchu UTW i ma charakter pionierski. Jego celem jest szerokie przedstawicielstwo  i rzecznictwo interesów polskich seniorów, inspiracja i partnerski dialog z najwyższymi władzami  o problemach osób starszych
1 października 2015 r. to ważna data, która wpisze się w historię polityki senioralnej, ruchu UTW i innych organizacji senioralnych, a także wszystkich niezrzeszonych osób starszych.
Za patronat i wszechstronne wsparcie organizacji pierwszej sesji OPS należą się głębokie podziękowania Pani Marszałek Sejmu Małgorzacie Kidawy-Błońskiej oraz przewodniczącemu Komisji Polityki Senioralnej
posłowi Michałowi Szczerbie.
/ jest to fragment wystąpienia końcowego przewodniczącej Ogólnopolskiej Federacji UTW 
pani Krystyny Lewkowicz/
Podczas   I sesji zostało wybrane Prezydium , Komisje problemowe i została przyjęta
Deklaracja podsumowująca obrady OPS.
Podczas obrad OPS, Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
reprezentowała pani Kanclerz Otylia Piechowska.                                                                              
                                                                                                                                            Elżbieta Nowicka

    
Powrót do zakładki  - Wydarzenia  rok 2015.
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego