2016-02-11 Poznaj siłę wolontariatu - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

2016-02-11 Poznaj siłę wolontariatu

WYDARZENIA
 
 

                                                                                         
                           W O L O N T A R I A T
 
          Z inicjatywy słuchaczy SŁUTW powstała  Grupa Samopomocy pod
nazwą „PODAM RĘKĘ”, której celem jest wspieranie osób w trudnych 
sytuacjach życiowych.  Grupa liczy 15 osób i jest otwarta na innych 
wolontariuszy.
Nasza  pomoc mieści się w następujących obszarach:
 
1/ Pomoc : w dotarciu do lekarza, przy rejestracji do lekarzy,     
wykupieniu recept, dokonanie drobnych zakupów itp.
2/ Dla rodzin naszych słuchaczy pomoc w nauce w zakresie:
- języka polskiego  (przygotowanie do matury),
- fizyki  (szkoła podstawowa i średnia),
- nauczanie początkowe.
3/ Udzielanie informacji prawnych, pomoc przy wypełnianiu PIT.
4/ Pomoc i porady w rozwiązywaniu problemów, które przerastają pojedynczą osobę, a są w zakresie możliwości członków zespołu.
 
Cztery członkinie grupy uczestniczą w programie szkoleniowym,
który realizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach projektu
„UTW dla społeczności” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
pod hasłem „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.
 
                                                   koordynator grupy:  Elżbieta Nowicka
 

     Poznaj siłę wolontariatu !

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych  „ę” realizuje III edycję programu
„Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Myślą przewodnią Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” jest hasło:  
>Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i innych<   
W  tę treść wpisuje się projekt „UTW dla społeczności”. Inicjatywa ta wspiera UTW zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i ich działaniami na rzecz społeczności lokalnej . 
Projekt służy rozwijaniu i wspieraniu długofalowego zaangażowania w różnych formach wolontariatu. 
W ciągu najbliższych miesięcy oferuje wiele różnorodnych, interesujących działań.
Będzie to cykl trzech 3 lub 4-dniowych warsztatów, wizyta studyjna w wybranej organizacji, 
wsparcie trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów, czy mikrodotacja  na pierwsze działanie.
Do udziału w obecnej edycji projektu, zostało  zaproszonych po 3 przedstawicieli z dziesięciu UTW z całej  Polski, między innymi z terenu Podkarpacia : Łańcuta i Przemyśla.

Łańcut reprezentują koleżanki:  - -  -  Ewa Kłos , Elżbieta Nowicka i Irena Szacka
W ramach projektu w dniach 5 – 8 listopada odbyły  się pierwsze warsztaty w Warszawie. 
Warsztaty poświęcone były m.in.: budowaniu zespołu, organizacji wolontariatu oraz działań międzypokoleniowych, metodom integracji i pracy w małych grupach, 
promowaniu zaangażowania społecznego słuchaczy UTW. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Zajęcia były świetnie zorganizowane, bardzo merytoryczne, interesujące i inspirujące. 
Wróciłyśmy zmotywowane, przepełnione dobrą energią i przekonaniem,
że zarazimy zespół naszych słuchaczy ideą utworzenia
Grupy Wsparcia Koleżeńskiego w Trudnych Sytuacjach Życiowych.
tekst: Elżbieta Nowicka
zdjęcia: A. Liminowicz, E. Nowicka
                                                    
                                                                                                                

    
Powrót do zakładki  - Wydarzenia  rok 2015.
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego