2016-10-06 Inauguracja - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

2016-10-06 Inauguracja

WYDARZENIA
 
 
     
                            Uroczysta inauguracja roku akademickiego ŁUTW

                                                 na rok 2016/2017

Uroczystość inauguracyjną rozpoczęto mszą św. w Łańcuckim Kościele Farnym.
Ksiądz Jan Częczek wygłosił niezwykle pouczającą i z serca płynącą homilię do licznie zgromadzonych słuchaczy UTW.
We mszy św. udział wzięła Orkiestra Dęta pod batutą dyr. Tadeusza Chlebka.
Następnie zaproszeni goście oraz słuchacze uniwersytetu przeszli do Muzeum – Zamku gdzie powitała ich orkiestra. Po zajęciu miejsc w sali balowej wprowadzony został poczet sztandarowy, po czym chór „ Cantabile” prowadzony przez panią Kanclerz Otylię Piechowską odśpiewał uroczyste „Gaudemaus igitur”.
Pani Kanclerz powitała zaproszonych gości oraz wszystkich słuchaczy UTW, po czym prowadzący p. Andrzej Szpyrka w krótkim wystąpieniu przedstawił historię powstania uniwersytetu,
jego znaczenie dla emerytów oraz dorobek w okresie jego działalności.
Po tym wystąpieniu głos zabrali zaproszeni goście lub osoby przez nich delegowane. Na ręce pani Kanclerz składano wiązanki kwiatów oraz życzenia kolejnych sukcesów i owocnej współpracy
z instytucjami wspierającymi ŁUTW.
Prowadzący poinformował również o listach gratulacyjnych, które wpłynęły od zaproszonych gości, którzy z różnych powodów nie mogli być osobiście na inauguracji.
Po ogłoszeniu przez panią Kanclerz że „Rok akademicki 2016/2017 na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku uważa za otwarty” 
p. Andrzej Szpyrka poprosił zebranych o powstanie oraz podał komendę „sztandar Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łańcucie” wyprowadzić.
Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny pana prof. dr hab. Kazimierza Ożóga.
Temat wykładu: „Słowo między Tobą a mną – etyczne aspekty języka”.
Wykład wzbudził wprost niezwykłe zainteresowanie słuchaczy. Pan profesor w sposób obrazowy
i dynamiczny mówił o tym jak ważne jest słowo, o jego wartości i znaczeniu. 
Język jest jak powietrze dla życia w społeczeństwie. Nawiązywał do wartości chrześcijańskich. Cytatem „Na początku było słowo”, zwrócił uwagę, że język pozwala czynić dobre uczynki: jak pocieszać, jak pouczać. Należy pracować nad językiem, aby coraz bardziej stawać się człowiekiem. Język jest źródłem naszego myślenia. Największym skarbem wśród ludzi jest słowo.
Tą wiedzą o etycznych wartościach języka pan profesor podzielił się ze słuchaczami wzbudzając ich pozytywne emocje, za co bardzo serdecznie podziękowała mu pani Kanclerz Otylia Piechowska oraz ksiądz prałat Władysław Kenar.
Szczególnie interesującym i wzruszającym momentem w programie inauguracyjnym była część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Łańcucie I i II stopnia.
Wystąpił chór „Amare” prowadzony przez p. Lucynę Kozioł a także duety i występy solowe uczniów grających na różnych instrumentach.
Po zakończeniu części artystycznej pani Kanclerz oraz pan prowadzący podziękowali wszystkim
za przybycie i udział w uroczystości.
                                                                         Zredagowała: Zofia Skoczylak
                                                                                 Zdjęcia: Józef Bałtowski       
 
                                                                                                                

    
Powrót do zakładki  - Wydarzenia  rok 2016.
 
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego