MUZEALNICTWO - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

MUZEALNICTWO

GRUPY
 
 

                                                                                             Łańcut, dnia 23 czerwca 2015 roku.


Przy ŁUTW funkcjonuje kilkanaście grup zainteresowań. Jedną z najpóźniej powstałych jest istniejąca od trzech lat grupa muzealna ukierunkowana w swoich zainteresowaniach na historię, sztukę i ogólnie kulturę minionych epok.
Program grupy na dwa semestry roku akademickiego 2014/2015 obejmował historię ordynacji łańcuckiej zaczynając od jej założyciela. Pierwszy wykład z tego cyklu opracowała p. Joanna Kluz - szefowa Działu Historii Miasta przedstawiając bardzo interesujące tło historyczne: czym były ordynacje w Polsce, ile ich było, dlaczego powstawały i do kiedy istniały; na jakich zasadach zarządzano majątkiem, jakie były działy gospodarki, przemysł w Łańcucie,urzędnicy, zarobki, stanowiska, stopa życiowa. Fotografie archiwalne pokazały zachowane do dzisiaj budynki zbudowane bardzo solidnie i zaprojektowane przez znanych na terenie Galicji architektów.
Następne spotkania poświęcone były kolejnym właścicielom Zamku - ordynatom łańcuckim.
Od strony historycznej i ilustracyjnej prezentacje opracowały panie 
z Działu Edukacji Muzeum-Zamku. Z tych znakomicie opracowanych odcinków można by opublikować interesującą książkę popularno-naukową.
Ostatnie, dziewiąte z cyklu spotkanie przedwakacyjne zamknęło rozważania nad historią zamku projekcją filmów archiwalnych, dzięki przyjaźni pana Pawła Fangora, który specjalnie dla naszej grupy liczącej około 30 osób na zabytkowym sprzęcie wyświetlił trzy filmy
o trzech zamkach z XVII wieku.
Podczas majowego wykładu pani Joanna Kluz wróciła do wieku XVII, do czasów potopu szwedzkiego i niesłychanie przejrzyście opowiedziała o polityce tamtych czasów i poczynaniach militarnych walczących stron i sił w Europie.
Wszyscy wykładowcy muzealni byli zawsze znakomicie przygotowani i dziękujemy za to dobro,
z którego mogliśmy skorzystać.
Dyrekcji Muzeum -Zamku składamy serdeczne podziękowania
i gratulujemy tak kompetentnych pracowników.
                                                                                         Teresa Fabijańska-Żurawska
                                                                                         członek Rady Programowej ŁUTW                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                  
Łańcut, dnia 23 czerwca 2015 roku.


Łańcut 25.02.2014


GRUPA MUZEALNA


 Od  IX semestru utworzono w Sekcji Kulturoznawczej  grupę osób zainteresowanych  rożną tematyką związaną ze zbiorami muzealnymi.
Osoby te uczestniczyły w sześciu lekcjach prowadzonych przez kustoszów Muzeum - Zamku  w Łańcucie,
ponadto zwiedziły zbiory Muzeum w Stalowej Woli, wystawę malarstwa Witkiewiczów oraz Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie.
Zajęcia w grupie organizowała Elżbieta Dobrzańska.
Od XI semestru ( 2012r) Muzealnictwo działa jako odrębna grupa zainteresowań, pod przewodnictwem historyka sztuki dr Teresy Fabijańskiej Żurawskiej.
Wspólnie z Działem Edukacji Muzeum
Zamku w Łańcucie został ułożony program na kolejne semestry roku akademickiego 2013/2014.
Spotkania grupy liczącej 45 osób odbywają się w Zamku lub jego oddziałach :na ekspozycji  i w salach ze sprzętem audiowizualnym.
Osoby wykładające to kustosze i adiunkci muzealni,specjaliści z różnych dziedzin muzealnictwa, mówiąc ogólnie : świata kultury i sztuki, ale przede wszystkim historii związanej z Łańcutem.
   Tematyka i kolejność wykładów zostały pomyślane jako cykl obrazujący życie i działalność właścicieli zamku, zaczynając od XVIII w., gdy przekształcono twierdzę w rezydencję magnacką w czasach Elżbiety
i Stanisława Lubomirskich, poprzez kolejnych ordynatów z rodu hrabiów Potockich, aż do czasów przed II wojną światową, gdy Łańcut pełnił ważną rolę „salonu Rzeczypospolitej”. Wnętrza zamkowe oraz portrety właścicieli dzisiaj udostępnione na ekspozycji, zostały wzbogacone archiwalnymi fotografiami, dzięki możliwościom dzisiejszej techniki audiowizualnej.

   

Opracowała: prowadząca grupę
Teresa Żurawska


 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego