O NAS - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

O NAS

 

Dnia 16.06.2016 r. podczas ogólnego spotkania słuchaczy Ł.U.T.W. dokonano wyboru nowego zarządu uniwersytetu, gdyż kadencja dotychczasowego zarządu dobiegła końca.
Pani Otylia Piechowska, kanclerz  Ł.U.T.W., serdecznie podziękowała obecnym członkom zarządu za ich duże zaangażowanie oraz zgodną i twórczą współpracę na rzecz uniwersytetu.
W wyniku wyborów powołano nowy zarząd w składzie:

1. Otylia Piechowska              -  Kanclerz
2. Zofia Skoczylak                 -  Wicekanclerz
3. Janina Kozicka                  -  Sekretarz
3. Anna Smorul                    -  Skarbnik
4. Teresa Szpyrka                 -  księgowa
5. Zbigniew Frączek              -  członek zarządu
6. Maria Goszczyńska            -  członek zarządu
7. Barbara Kmiecik               -  członek zarządu
8. Krystyna Paczocha            -  członek Zarządu
9. Janina Reizer                   -  członek Zarzadu==========================================================

ZARZĄD  2013/2014

 1. Otylia Piechowska                – Kanclerz                                              
 2. Janina Haładyj-Różak           – V-ce Kanclerz           
 3. Janina Reizer                       – Skarbnik                                                   
 
4. Janina Kozicka                     – Sekretarz                          
 5. Teresa Szpyrka                    – Księgowa                                                
 6. Elżbieta Dobrzańska             Koordynator grup                 
 7. Maria Goszczyńska               – Członek                     
 8. Halina Kalinowska-Słota        – Członek           
 9. Wiesława Toczyńska-Kucha  – Członek                                   

Komisja Rewizyjna

1.
 Danuta Płażewska             – Przewodnicząca          
2.  Mieczysław Skomra
          – Sekretarz                  
3.  Zofia Naróg
                     – Członek              

Rada Programowa

1. Elżbieta Nowicka
              -  Pzewodnicząca            
2. Maria Dobrzańska-Krauz  
 -  Zastępca Przewodniczącej        
3. Alicja Pelc
                       -  Sekretarz            
4. Zofia Cebulak                      
                      
5. Teresa Fabijańska-Żurawska                                
6.
Cecylia Grzyb                          
7. Józef Lorenc                                            
                      
8. Krystyna Paczocha                                   
9. Maria Widera-Zielonka
      

Sąd koleżeński
1.  Mirosława
Pleśniak                                      
2.  Zuzanna Burda                                        
 
3.  Halina Schodzińska                                    

4.
 Danuta Przybysz – Szul                               
                                       

Grupy zainteresowań  -         Przewodniczący

 1. Chór                                    Mirosława Pleśniak                  
 2. Fotograficzna                        Alicja Pelc                   
 3. Informatyczna                      Aleksander Cwynar                  
 4. Językowa                             Anna Smorul, Barbara Bijak
 5. Malarstwo                            Regina Trojnar
 6. Muzealnictwo                       Teresa Fabijańska  Żurawska
 7. Rękodzieła                           Krystyna Lewicka     
 8. Sportowa
 9. Turystyczna                         Irena Chmiel
10. Wsparcia
11. Żywego słowa, literacka
      Maria Krauz Dobrzańska  
12. Zielarsko ogrodnicza            Genowefa Zawora
13. Zdrowego żywienia              Teresa Klimza

14. Aqua  gimnastyka                Maria  Goszczyńska,  Urszula Sławęcka
15.
Nordic  Walking                   Wiesława Toczyńska-KuchaŁańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku

jest organizacją pożytku publicznego.
Mamy prawo prosić naszych sympatyków o odpis jednego procenta podatku na nasze konto.
Podajemy numer  KRS  
0000311804.
Ten numer prosimy   wpisać w zeznaniu podatkowym
w dyspozycji  darowizną .


                                               ********

Zapisy do Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjmujemy corocznie od 15 września do 15 października  w biurze przy ulicy Kościuszki 15 ( budynek MDK). Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest  wypełnienie  deklaracji   oraz wpłacenie  jednorazowej opłaty wstępnej w wysokości 10 zł.

Opłata  semestralna – czesne  ustalona  została  na  40 zł za semestr.
Zachęcamy wszystkie osoby nieczynne zawodowo, które przekroczyły 50 rok życia do wstępowania w nasze szeregi.

 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego