PROJEKTY - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY

 
 
 
 


W ramach projektu „Świadomi włączeni w życie społeczne” realizowanego przez Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku        s e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y   n a
„ Piknik rodzinny”  dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów- babć.
Piknik odbędzie się w Łańcucie w ogródku posesji przy ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 13
w dniu 2 czerwca b.r. Początek o godzinie 16.00
W programie pikniku przewidziane są gry i zabawy integracyjno-edukacyjne z naciskiem na problemy ekologiczne. Młodzi zwycięzcy konkursów otrzymają interesujące nagrody.
Serwowane też będą posiłki wg diety obejmującej produkty naturalne i w pełni ekologiczne.
                                                                                                    Z A R Z Ą D SŁUTW 
 

Działania w projekcie Świadomie włączeni w życie społeczne” 

dofinansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
                                 
            Termin realizacji :  1 luty  -  31 grudnia 2017 rok

1/ Wynagrodzenia dla wykładowców / 6 wykładów, i 6 seminariów

2/ Założenie indywidualnych kont w Zintegrowanej Informacji Pacjenta /przedstawiciel NFZ/                                                                                                             
3/ Warsztaty informatyczne w zakresie programów graficznych dla zaawansowanych
    i od października dla początkujących.                                                                                                                 
4/ Warsztaty i plener dla malarzy i fotografów od 22 do 26 sierpnia.                                                                            
5/ Wynagrodzenie dla akompaniatora i transport na przeglądy dla chóru.           

6/ Wynagrodzenie / częściowe/ dla instruktora pilates , gimnastyki w wodzie i samoobrony.                                                                                                                      
7/ Całość spartakiady.                                                                                                                           
8/ Grupa pomocy koleżeńskiej na spotkanie integracyjne dla najstarszych słuchaczy ŁUTW
    i zajęcia z pensjonariuszami DPS .                                                                                         
9/ Edukacyjna, pięciodniowa sesja wyjazdowa „Piastowskim Szlakiem”, 2-6.08 

10/ Dwudniowy rajd dla aktywnych. 

11/ Piknik . Impreza dla „Babci i Wnuków”, około 1 czerwca.

12/ Spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników na zakończenie projektu.
                                                                                        
Urządzenia: drukarka laserowa, kolorowa - laptop z oprogramowaniem
                   - materiały biurowe                                                         
Uwaga:  wszystkie zajęcia w tym projekcie, jak , min. koordynator , księgowa,
              dyrygent chóru, opiekunowie grup zainteresowań, organizatorzy wyjazdów,
              obsługa biura projektu, zakupy itd.  będą  wykonywana
                pro publico bono, czyli za darmo ! 
                Dla nich  będzie zorganizowany „Rajd dla aktywnych”.

„Projekt dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Nasz projekt  pt. "Wyśpiewać Radość , zatrzymać czas", złożony do Samorządu Miasta Łańcuta w ramach otwartego konkursu ofert,  uzyskał dofinansowanie
i będzie realizowany od 1 września do 31 grudnia 2015r .

Celem konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Łańcuta są > działania na 
rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.<

Uzyskane z dotacji środki, zgodnie z określonym celem, przeznaczymy na wsparcie rozwoju:

- grupy  wokalnej  " Cantabile "'oraz
- grupy fotograficznej.

Poszczególne działania będą podane do wiadomości Słuchaczy SŁUTW podczas
zebrania organizacyjnego  w nowym roku akademickim 2015/2016

Koordynatorkami projektu będą;
Aleksandra Brukało i Danuta Gotkowska, słuchaczki SŁUTW
                                                                                                        autorka projektu : Elżbieta Nowicka
”Senior w działaniu” projekt realizowany w 2014 roku współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego
  
Przebieg działań
   
Informacje o realizacji projektu zamieszczane były co kwartał na łamach
„ Biuletynu Miejskiego” wydawanego przez Burmistrza i Radę Miasta Łańcuta.
     
W sierpniu 2014 zorganizowano sesję wyjazdową do Młodzawy Małej. Wykład , którego wysłuchali uczestnicy poświęcony 
był pracy w ogrodach, na działce i w ogródkach przy domach wielorodzinnych, jako pasjonująca możliwość poznania tajemnic przyrody,
a także jako zbiór informacji i wskazówek dotyczących dbania o zdrowie oraz możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu 
i korzystania z darów przyrody. Sesja ta połączona była ze zwiedzaniem „Ogrodu na Rozstajach”. Uczestnicy zobaczyli jak można urządzić ogród i jak go zagospodarować aby był pożyteczny i stanowił piękno i wytchnienie.
    
Na początku miesiąca października odbył się plener malarski w Hadlach Szklarskich na terenie Gminy Jawornik Polski. Pod okiem instruktora, artysty plastyka, grupa doskonaliła swoje umiejętności malarskie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zaowocowały pięknymi pejzażami, które mogli obejrzeć mieszkańcy Podkarpacia na wystawie poplenerowej zorganizowanej w listopadzie 
w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
   
Od początku roku akademickiego uruchomiono warsztaty komputerowe dla grupy osób, które zgłosiły chęć do nabycia umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Zajęcia odbywały się w nowo otwartej pracowni komputerowej w MDK w Łańcucie .
   
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z powodzeniem od kilku lat . Uczestniczy w nich grupa osób średnio-zaawansowanych, która nabywa umiejętności posługiwania się tym językiem. Lektorat z języka angielskiego prowadzi nauczyciel anglista
w sali udostępnionej przez MDK w Łańcucie.
     
Warsztaty plastyczne prowadzone przez artystę plastyka w sali MDK w Łańcucie udoskonaliły grupę około 20 osób w malarstwie
i rysunku.. Oprócz tego uczestnicy warsztatów zaspokoili swoje potrzeby twórcze.
 
W okresie pięknej bieszczadzkiej jesieni zorganizowano imprezę o charakterze sportowo-integracyjnym „Rajd Starszaków”, w którym wzięła udział grupa 30osób z naszego UTW.
Wytypowane trasy, pod okiem przewodników, zachęciły naszych słuchaczy do aktywności ruchowej oraz czynnego spędzenia wolnego czasu. Zakończenie Rajdu miało charakter integracyjny oraz mocny akcent aktywizujący i poznawczy.
     
UTW w Łańcucie zabezpiecza dla swoich słuchaczy zajęcia zakresu aktywizacji ruchowej.
Jest to gimnastyka korekcyjna na sali i w wodzie prowadzona przez dyplomowanych fizjoterapeutów w obiektach udostępnionych
przez MOSiR w Łańcucie.
Dwie grupy raz w tygodniu na basenie poprawiają swoją postawę, kondycję fizyczną, walczą z otyłością , schorzeniami i dolegliwościami chorobowymi .
   
W jesieni zorganizowano sesję wyjazdową do Instytutu Sadownictwa w Albigowej. Wykład Dyrektora zakładu poświęcony był działaniom w sadzie i ogrodach przydomowych i dotyczył przede wszystkim drzew owocowych i krzewów.
Praca na działce i w ogrodach jest domeną wielu emerytów, dlatego na dalszą część związaną z pracami wiosennymi umówiliśmy 
się na wiosnę.
   
Nasi słuchacze chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu. Udział w spektaklu teatralnym i muzycznym pozwolił naszym słuchaczom na swobodne, własne poszukiwanie i niezależny sposób myślenia i odbierania świata.

Zorganizowanie w listopadzie Gry Miejskiej o profilu historycznym na terenie Łańcuta poprawiło wizerunek osób starszych w oczach społeczeństwa i pozwoliło na szersze włączenie się w życie społeczne oraz na integrację międzypokoleniową, gdyż w imprezie tej uczestniczyła młodzież szkolna. Zakończenie gry połączone z ogłoszeniem wyników i przyznaniem drobnych nagród odbyło
się w Maneżu przy kawie i herbacie.

Rezultatem działań w całym projekcie „ Senior w działaniu ” jest wzrost aktywności, poprawa kondycji fizycznej, psychicznej,
poprawa wad postawy, poznanie nowych atrakcyjnych form aktywności oraz realizacja aspiracji,
których wcześniej nie można było zaspokoić.
   
Osoby uczestniczące w warsztatach informatycznych nabyły podstawowych umiejętności w posługiwaniu się komputerem, 
a nauka języka obcego dała możliwość nie tylko poprawy sprawności umysłu ale również pewność i swobodę 
w poruszaniu się poza granicami Polski.
  
Plener malarski poprawił warsztat plastyczny i estetyczny grupy malarzy oraz zaowocował powstaniem około 24 prac, które pozwoliły na zorganizowanie wystawy poplenerowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Zauważono, że aktywność słuchaczy ŁUTW zwiększyła się znacznie, coraz chętniej biorą udział w pracach organizowanych przez UTW jako wolontariusze oraz uczestniczą aktywnie w życiu społecznym.

W bieżącym roku akademickim 2014/2015 liczba słuchaczy ŁUTW zwiększyła się o około 40 osób.

                                                                                                                           zredagowała   Wiesława Toczyńska-Kucha                    
 

Już po raz trzeci nasza oferta złożona w otwartym , ogólnopolskim konkursie uzyskała dofinansowanie 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020.Jest to kolejny, duży zastrzyk wydatnie wspierający naszą działalność.

Projekt pt
"OSWOIĆ TRZECIĄ MŁODOŚĆ"
, realizujemy od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku
Budżet projektu wynosi ogółem      107.671 zł
z tego dofinansowanie                    85.840 zł
własne środki finansowe                    2.691 zł
wartość społecznej pracy członków   19.140 zł
Autorką i koordynatorką projektu jest
Elżbieta Nowicka
Działania objęte projektem to chronologicznie:

I.  Wykłady audytoryjne -  o charakterze otwartym z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.

II.  Trzecia Spartakiada sportowa - dla wszystkich podkarpackich UTW.

III. Edukacyjna sesja wyjazdowa - z cyklu "Skarby polskiej architektury"

IV. Dwudniowy Rajd pieszy - dla członków szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz naszego Uniwersytetu.

V. Trzydniowy plener i warsztaty malarskie w Krasiczynie - dla grup malarskich  UTW z  Łańcuta ,Krosna, Rzeszowa i Tarnobrzega.

VI.Trzydniowy plener fotograficzny w Szczawnicy - dla naszej grupy fotograficznej i 10 osób
                                                                                           z FotoKlubu przy  Miejskim  Domu Kultury w Łańcucie.
VII. Warsztaty z zakresu : informatyki, języka angielskiego, fotografii, wokalistyki, choreoterapii i samoobrony.

VIII. Spotkanie integracyjne.
                                                                                                                                                              Elżbieta Nowicka
 

 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego