ROK 2019 - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

ROK 2019

WYDARZENIA
 
 
 
10-07-2019

IX Rajd Starszaków im Stanisława Romana, Komańcza 2019
   5 lipca br. studenci podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku wzięli udział w pięknej imprezie, jaką corocznie organizował nasz nieodżałowany kolega Stanisław Roman z Krośnieńskiego UTW.  Po raz 9-ty maszerowaliśmy lub poznawali z autokaru ciekawe, zabytkowe miejsca w Beskidzie Niskim i Bieszczadach.
   Organizatorami tegorocznej edycji rajdu byli: Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, a wsparli ją – Gmina Komańcza, Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy .Wśród ponad 120 uczestników turystycznej eskapady znalazło się blisko trzydziestu słuchaczy Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Miejscem skąd uczestnicy rajdu wyruszyli na trasy był Ośrodek Kultury w miejscowości Szczawne k. Komańczy.  
    Po uroczystym powitaniu zebranych przez przedstawicieli organizatorów,  ogłoszono oficjalne rozpoczęcie rajdu, którego uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy.
  Pierwsza – najtrudniejsza prowadziła czerwonym szlakiem wiodącym z Duszatyna do pięknego rezerwatu przyrodniczego „Zwiezło” gdzie znajdują się  Jeziorka Duszatyńskie.
  Uczestnicy pozostałych  dwóch tras autokarowo – pieszych, wędrowali szlakiem zabytków architektury drewnianej znajdujących się w gminie Komańcza, odwiedzili piękną cerkiew św. Michała Archanioła w miejscowości Turzańsk, wpisaną na listę zabytków UNESCO, której konserwatorzy przywracają obecnie jej dawny blask, Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, miejsce internowania Prymasa Tysiąclecia – ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Izbę Pamięci Kultury Łemkowskiej, którą prowadzi pani Maria Boiwka.
   Dla utrudzonych uczestników rajdu organizatorzy przygotowali na zakończenie smaczny poczęstunek oraz pamiątkowe plakietki i dyplomy.
Tekst i zdjęcia: Adam Kunysz i Elżbieta Nowicka

08-07-2019

Warsztaty w Woli Sękowej
W dniach 2-3 lipca nasze koleżanki z Grupy Rękodzieła Artystycznego doskonaliły swoje umiejętności podczas 
zajęć na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.
 Pod doświadczonym i przyjaznym okiem instruktorki, pani Eweliny, uczyły się techniki wykonania biżuterii artystycznej z korali. Powstały piękne naszyjniki o skomplikowanych wzorach.
Wolę Sękową, urokliwą wioskę, położoną na Podkarpaciu, we wschodnie części Beskidu Niskiego,
zamieszkuje niewiele ponad 200 mieszkańców.
Znajdujący się tutaj Uniwersytet Ludowy rozpoczął działalność w 2006 r.  Zajęcia prowadzone są przez artystów 
oraz mistrzów rzemiosła. Uczestnikami są osoby dorosłe pasjonujące się rękodziełem – z całej Polski i zagranicy.
W drodze powrotnej zwiedziłyśmy ciekawe miejsca, min. położony na kilkuhektarowej powierzchni, pięknie utrzymany  ogród , cerkwisko z dzwonnicą z II połowy XIX wieku, Dwór Wola Sękowa  z zabytkowym parkiem i starówkę w Dynowie.
 Dla naszej Grupy był to,  dobrze wykorzystany, czas nauki i relaksu.
                                                                                                                                  Tekst i zdjęcia: Elżbieta Nowicka

26-06-2019

Piknik nad Jeziorem Tarnobrzeskim
 
W Dzień Świętojański, 24 czerwca, 2019r,  na wakacyjnym  luzie, studenci Łańcuckiego UTW 
bawili się na pikniku nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
Pilnik organizował Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.
Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wspólnie z UTW z Baranowa Sandomierskiego. 
Uczestniczyło w nim około 750 osób z niemal wszystkich podkarpackich UTW.
Była rywalizacja sportowa na wesoło, obfity poczęstunek i wspaniała zabawa przy muzyce !.
 Zawody sportowe obejmowały takie dyscypliny:  marsz z kijkami nordic walking, regaty kajakowe,
wyścigi na rowerach wodnych, konkurs przelewania wody z jeziora do pięciolitrowych pojemników 
przy pomocy kubków do kawy i rzucanie , wcześniej uwitymi, wiankami.
Towarzyszyła nam piękna pogoda z temp. 24 C
Wróciliśmy w radosnych nastrojach, obiecując sobie powrócić w to atrakcyjne i gościnne miejsce 
w przyszłym roku !!!
zdjęcia dokumentujący  wydarzenie wykonali : Czesław Koszałka i Elżbieta Nowicka.
 tekst:  Elżbieta  Nowicka
                        
13-06-2019

  W sobotę, 8 czerwca spora grupa babć, dziadków i wnuków spotkała się
na kolejnym pikniku, by wspólnie bawić się, brać udział w konkursach
i wygrywać atrakcyjne nagrody.
Pogoda dopisała, apetyty również, bo poczęstunek w postaci lodów, pierogów 
i szarlotki został ,, pochłonięty" błyskawicznie, a nawet niektóre dzieci prosiły o dokładkę.
Zabawę przygotowały panie Janina Haładyj- Różak i Elżbieta Nowicka, a pomogła
prowadzić Barbara Kmiecik.
Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji projektu Burmistrza Miasta Łańcuta.
                                                                    Wniosek Marii Zielonka- Widera.

Zdjęcia: Adam Kolek 

                        
**********************************************************************************************

07 czerwiec 2019

Sprawozdanie z pracy Rady Programowej SŁUTW za rok akademicki 2018/19

Rada Programowa działa obecnie w 9-osobowym składzie, a jej głównym celem,
bez zmian, jest dbałość o możliwie wysoki poziom merytoryczny całego procesu dydaktycznego naszego Uniwersytetu oraz zapewnienie odpowiedniej kadry wykładowców.
Rada jest także miejscem, w którym rodzą się pomysły i projekty wyznaczające dalszą działalność SŁUTW
Pięć osób z obecnego składu RP pracuje w niej od początku istnienia naszego Uniwersytetu. Poświęcamy bezinteresownie swój czas, wiedzę i energię, a niekiedy i środki finansowe.
Jedyną naszą zapłatą jest Państwa satysfakcja i dobre słowo…
W tym roku, w obecności całego zespołu spotykaliśmy się dwukrotnie przy ustalaniu tematyki
i harmonogramu wykładów i seminariów, oddzielnie dla obu semestrów.
W posiedzeniach każdorazowo brała udział Kanclerz SŁUTW.
Nad bieżącym przebiegiem wykładów, kontaktami z wykładowcami oraz zapewnieniem warunków technicznych czuwała Przewodnicząca przy współpracy z pozostałymi Członkami Rady i wydatnym wsparciu ze strony Zarządu , a niekiedy i słuchaczy.
Zajęcia przebiegały bez zakłóceń i tylko w dwu przypadkach zaszła konieczność zmiany wykładowcy i terminu.
Wysłuchaliśmy 31 wkładów czwartkowych i seminaryjnych,
z czego 20 było wygłoszone bezpłatnie!
Najwięcej, bo 7 dotyczyło naszego zdrowia, podróży 5, autorskie , teatralne i literackie 5,
z zakresu psychologii 4, 2 montaże poetycko-wokalne, 2 spotkania świąteczne,
2 o bezpieczeństwie w sieci oraz po jednym z zakresu historii, archeologii i biologii.
16 maja została zorganizowana edukacyjna sesja wyjazdowa do Gorlic i okolicy,
podczas której zwiedziliśmy kolejno: Cmentarz Wojenny nr 91,
Muzeum regionalne z bogatymi zbiorami, Dwór Karwacjanów rodową siedzibę założycieli miasta, zabytkowy Rynek, Bazylikę Mniejszą pw. Najświętszej Marii Panny oraz Skansen Przemysłu Naftowego .
W klimatycznym „Starym Dworcu” zjedliśmy bardzo smaczny posiłek.
W drodze powrotnej obejrzeliśmy wspaniałą świątynię w Binarowej, jeden z najstarszych
i najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce, który od 2003 roku jest wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W wyjeździe towarzyszyło nam słońce i dobry nastrój !
W celu uzyskania reprezentatywnej opinii słuchaczy na temat poziomu i tematów wykładów, przeprowadzono wśród słuchaczy badanie. W formie anonimowej ankiety
wypowiedziało się 73 słuchaczek i słuchaczy,
co stanowi 40,6 % ogółu słuchaczy i jest wystarczającą próbą.
1) Na pytanie o ocenę form pracy naszego UTW
    69 % badanych wystawiło ocenę bardzo dobrą, 29% dobrą, a 2% mierną.
2) Na pytanie czy tematyka wykładów odpowiadała respondentowi padły
    następujące odpowiedzi: 63% oceniło jako bardzo dobre, 33% dobre, a mierne 4%.
3) Jakość sesji wyjazdowych oceniono następująco:
    58% b. dobrze, 19% dobrze, miernie 3%, a 20% nie uczestniczyło w wyjazdach
4) Seminaria oceniło 48% bardzo dobrze, 21% dobrze, miernie 3%, a 28% nie uczestniczy
5) Praca w grupach tematycznych zyskała 71% ocen bardzo dobrych, 14% dobrych,
    3% mierne, a 12% nie bierze udziału w żadnych zajęciach
6) Dziedziny wiedzy, które słuchacze chcieliby zgłębić to :
    medycyna 48%, dietetyka 47%, ogród i podróże po 37%, psychologia 25%,
     historia i literatura po 23%, religioznawstwo i prawo po 22%,
     stosunki międzynarodowe 16%, biologia 15%, astronomia 10%,
     językoznawstwo i ekonomia po 8%, archeologia 7%, informatyka oraz fizyka
     i chemia po 5%, socjologia i politologia po 3%
7) Potrzebę spotkań z ludźmi kultury wyraziło 78% osób, natomiast
8) spotkania integracyjne znalazły uznanie u 67% badanych,
    przy czym 3 osoby zaproponowały inną formę niż dotychczasową.
9) Nikt z respondentów nie zaproponował swojego udziału w prowadzenie zajęć,
    co jest zastanawiające.
Tylko 2 osoby deklarowały chęć pracy w grupie pomocy koleżeńskiej
    i te osoby proszę o osobistą rozmowę.
Uwagi:
- 17 % ankietowanych niestarannie podeszły do odpowiedzi w ankietach,
         brak odpowiedzi na ważne pytania,
- 3 osoby, które nie są zadowolone generalnie z wszystkiego (oceny 2 i 3)
     nie podały żadnego uzasadnienia, ani propozycji zaangażowania
     w poprawę pracy SŁUTW - jedna osoba złożyła gratulacje za bezinteresowną pracę,
za co w imieniu Koleżanek i Kolegów bardzo dziękuję.

Takie słowa uznania są nam bardzo potrzebne by mieć siły i chęci do dalszej pracy.
Opinie te posłużą nam do planowania tematyki przyszłych wykładów.

Mam specjalną prośbę do a wszystkich Państwa. 
Od czasu przeniesienia się do nowej siedziby w MDK obsługę techniczną wykładów 
musimy wykonywać wyłącznie własnymi siłami i na własnym, ciężko zdobytym sprzęcie.
Kto chciałby nas wesprzeć pomocą w obsłudze urządzeń (w formie dyżurów) 
bardzo proszę o osobisty kontakt z koleżankami z Zarządu.

Kończąc pragnę serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom z Rady Programowej i Zarządu za dobrą współpracę z wiarą, że w przyszłym roku znajdziemy siłę
i motywację do dalszej pracy dla dobra wspólnego jakim jest nasz Uniwersytet!

Szanowne Koleżanki i Koledzy, rok wytężonej pracy za nami !
Życzę ciekawych wakacji, a więc odpoczynku od codzienności, wspaniałych spotkań rodzinnych i czerpania przyjemności z życia !!!

Do zobaczenia w październiku !                             
                                                                                    Elżbieta Nowicka. 

21 maj 2019

Edukacyjna sesja wyjazdowa do Gorlic i okolicy.
W czwartek, 16 maja słuchacze ŁUTW przebywali w Gorlicach na jednodniowej sesji
z cyklu „ Perły polskiej architektury” . 
Naszym przewodnikiem i opiekunem była Pani Natalia Pacana-Roman z Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach. 
Zwiedziliśmy kolejno: Cmentarz Wojenny nr 91, Muzeum regionalne z bogatymi zbiorami, Dwór Karwacjanów, rodową siedzibę założycieli miasta, zabytkowy Rynek, Bazylikę Mniejszą pw. Najświętszej Marii Panny oraz Skansen Przemysłu Naftowego .
W klimatycznym „Starym Dworcu” zjedliśmy bardzo smaczny posiłek.
W drodze powrotnej obejrzeliśmy wspaniałą świątynię w Binarowej, jeden z najstarszych
i najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce,
od 2003 roku wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
W wyjeździe towarzyszyło nam słońce i dobry nastrój !
Inicjatorką i organizatorką wyjazdu była Elżbieta Nowicka, 
przewodnicząca Rady Programowej
                                                             Zdjęcia - kliknij
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego