ROK 2019 - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

ROK 2019

WYDARZENIA
 
13-06-2019

  W sobotę, 8 czerwca spora grupa babć, dziadków i wnuków spotkała się
na kolejnym pikniku, by wspólnie bawić się, brać udział w konkursach
i wygrywać atrakcyjne nagrody.
Pogoda dopisała, apetyty również, bo poczęstunek w postaci lodów, pierogów 
i szarlotki został ,, pochłonięty" błyskawicznie, a nawet niektóre dzieci prosiły o dokładkę.
Zabawę przygotowały panie Janina Haładyj- Różak i Elżbieta Nowicka, a pomogła
prowadzić Barbara Kmiecik.
Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji projektu Burmistrza Miasta Łańcuta.
                                                                    Wniosek Marii Zielonka- Widera.

Zdjęcia: Adam Kolek 

                        
**********************************************************************************************

07 czerwiec 2019

Sprawozdanie z pracy Rady Programowej SŁUTW za rok akademicki 2018/19

Rada Programowa działa obecnie w 9-osobowym składzie, a jej głównym celem,
bez zmian, jest dbałość o możliwie wysoki poziom merytoryczny całego procesu dydaktycznego naszego Uniwersytetu oraz zapewnienie odpowiedniej kadry wykładowców.
Rada jest także miejscem, w którym rodzą się pomysły i projekty wyznaczające dalszą działalność SŁUTW
Pięć osób z obecnego składu RP pracuje w niej od początku istnienia naszego Uniwersytetu. Poświęcamy bezinteresownie swój czas, wiedzę i energię, a niekiedy i środki finansowe.
Jedyną naszą zapłatą jest Państwa satysfakcja i dobre słowo…
W tym roku, w obecności całego zespołu spotykaliśmy się dwukrotnie przy ustalaniu tematyki
i harmonogramu wykładów i seminariów, oddzielnie dla obu semestrów.
W posiedzeniach każdorazowo brała udział Kanclerz SŁUTW.
Nad bieżącym przebiegiem wykładów, kontaktami z wykładowcami oraz zapewnieniem warunków technicznych czuwała Przewodnicząca przy współpracy z pozostałymi Członkami Rady i wydatnym wsparciu ze strony Zarządu , a niekiedy i słuchaczy.
Zajęcia przebiegały bez zakłóceń i tylko w dwu przypadkach zaszła konieczność zmiany wykładowcy i terminu.
Wysłuchaliśmy 31 wkładów czwartkowych i seminaryjnych,
z czego 20 było wygłoszone bezpłatnie!
Najwięcej, bo 7 dotyczyło naszego zdrowia, podróży 5, autorskie , teatralne i literackie 5,
z zakresu psychologii 4, 2 montaże poetycko-wokalne, 2 spotkania świąteczne,
2 o bezpieczeństwie w sieci oraz po jednym z zakresu historii, archeologii i biologii.
16 maja została zorganizowana edukacyjna sesja wyjazdowa do Gorlic i okolicy,
podczas której zwiedziliśmy kolejno: Cmentarz Wojenny nr 91,
Muzeum regionalne z bogatymi zbiorami, Dwór Karwacjanów rodową siedzibę założycieli miasta, zabytkowy Rynek, Bazylikę Mniejszą pw. Najświętszej Marii Panny oraz Skansen Przemysłu Naftowego .
W klimatycznym „Starym Dworcu” zjedliśmy bardzo smaczny posiłek.
W drodze powrotnej obejrzeliśmy wspaniałą świątynię w Binarowej, jeden z najstarszych
i najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce, który od 2003 roku jest wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W wyjeździe towarzyszyło nam słońce i dobry nastrój !
W celu uzyskania reprezentatywnej opinii słuchaczy na temat poziomu i tematów wykładów, przeprowadzono wśród słuchaczy badanie. W formie anonimowej ankiety
wypowiedziało się 73 słuchaczek i słuchaczy,
co stanowi 40,6 % ogółu słuchaczy i jest wystarczającą próbą.
1) Na pytanie o ocenę form pracy naszego UTW
    69 % badanych wystawiło ocenę bardzo dobrą, 29% dobrą, a 2% mierną.
2) Na pytanie czy tematyka wykładów odpowiadała respondentowi padły
    następujące odpowiedzi: 63% oceniło jako bardzo dobre, 33% dobre, a mierne 4%.
3) Jakość sesji wyjazdowych oceniono następująco:
    58% b. dobrze, 19% dobrze, miernie 3%, a 20% nie uczestniczyło w wyjazdach
4) Seminaria oceniło 48% bardzo dobrze, 21% dobrze, miernie 3%, a 28% nie uczestniczy
5) Praca w grupach tematycznych zyskała 71% ocen bardzo dobrych, 14% dobrych,
    3% mierne, a 12% nie bierze udziału w żadnych zajęciach
6) Dziedziny wiedzy, które słuchacze chcieliby zgłębić to :
    medycyna 48%, dietetyka 47%, ogród i podróże po 37%, psychologia 25%,
     historia i literatura po 23%, religioznawstwo i prawo po 22%,
     stosunki międzynarodowe 16%, biologia 15%, astronomia 10%,
     językoznawstwo i ekonomia po 8%, archeologia 7%, informatyka oraz fizyka
     i chemia po 5%, socjologia i politologia po 3%
7) Potrzebę spotkań z ludźmi kultury wyraziło 78% osób, natomiast
8) spotkania integracyjne znalazły uznanie u 67% badanych,
    przy czym 3 osoby zaproponowały inną formę niż dotychczasową.
9) Nikt z respondentów nie zaproponował swojego udziału w prowadzenie zajęć,
    co jest zastanawiające.
Tylko 2 osoby deklarowały chęć pracy w grupie pomocy koleżeńskiej
    i te osoby proszę o osobistą rozmowę.
Uwagi:
- 17 % ankietowanych niestarannie podeszły do odpowiedzi w ankietach,
         brak odpowiedzi na ważne pytania,
- 3 osoby, które nie są zadowolone generalnie z wszystkiego (oceny 2 i 3)
     nie podały żadnego uzasadnienia, ani propozycji zaangażowania
     w poprawę pracy SŁUTW - jedna osoba złożyła gratulacje za bezinteresowną pracę,
za co w imieniu Koleżanek i Kolegów bardzo dziękuję.

Takie słowa uznania są nam bardzo potrzebne by mieć siły i chęci do dalszej pracy.
Opinie te posłużą nam do planowania tematyki przyszłych wykładów.

Mam specjalną prośbę do a wszystkich Państwa. 
Od czasu przeniesienia się do nowej siedziby w MDK obsługę techniczną wykładów 
musimy wykonywać wyłącznie własnymi siłami i na własnym, ciężko zdobytym sprzęcie.
Kto chciałby nas wesprzeć pomocą w obsłudze urządzeń (w formie dyżurów) 
bardzo proszę o osobisty kontakt z koleżankami z Zarządu.

Kończąc pragnę serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom z Rady Programowej i Zarządu za dobrą współpracę z wiarą, że w przyszłym roku znajdziemy siłę
i motywację do dalszej pracy dla dobra wspólnego jakim jest nasz Uniwersytet!

Szanowne Koleżanki i Koledzy, rok wytężonej pracy za nami !
Życzę ciekawych wakacji, a więc odpoczynku od codzienności, wspaniałych spotkań rodzinnych i czerpania przyjemności z życia !!!

Do zobaczenia w październiku !                             
                                                                                    Elżbieta Nowicka. 

21 maj 2019

Edukacyjna sesja wyjazdowa do Gorlic i okolicy.
W czwartek, 16 maja słuchacze ŁUTW przebywali w Gorlicach na jednodniowej sesji
z cyklu „ Perły polskiej architektury” . 
Naszym przewodnikiem i opiekunem była Pani Natalia Pacana-Roman z Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach. 
Zwiedziliśmy kolejno: Cmentarz Wojenny nr 91, Muzeum regionalne z bogatymi zbiorami, Dwór Karwacjanów, rodową siedzibę założycieli miasta, zabytkowy Rynek, Bazylikę Mniejszą pw. Najświętszej Marii Panny oraz Skansen Przemysłu Naftowego .
W klimatycznym „Starym Dworcu” zjedliśmy bardzo smaczny posiłek.
W drodze powrotnej obejrzeliśmy wspaniałą świątynię w Binarowej, jeden z najstarszych
i najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce,
od 2003 roku wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
W wyjeździe towarzyszyło nam słońce i dobry nastrój !
Inicjatorką i organizatorką wyjazdu była Elżbieta Nowicka, 
przewodnicząca Rady Programowej
                                                             Zdjęcia - kliknij
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego