W O L O N T A R I A T - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

W O L O N T A R I A T

GRUPY
 
 
Wolontariat
W dniu 8 kwietnia 2016 r. słuchacze Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  spotkali się z  pensjonariuszami Domu Opieki Społecznej w Łańcucie z okazji minionych Świąt Wielkanocnych.
Celem spotkania było pogłębienie kontaktu pomiędzy podopiecznymi DPS-u
a słuchaczami Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kontynuacja poświątecznych wizyt a równocześnie niesienie radości i otuchy.
Na  program występów składał się montaż poetycko-muzyczny w wykonaniu chóru „Cantabile” 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Pani Otylii Piechowskiej oraz grupy „Żywego słowa”. Odśpiewane zostały pieśni o tematyce religijno-wielkanocnej .
. Pensjonariusze z dużym zainteresowaniem śledzili przebieg prezentowanego programu, 
zachęcani przez Panią Kanclerz włączali się w śpiew niektórych pieśni.
Na zakończenie wspólnego spotkania zostaliśmy nagrodzeni brawami oraz serdecznie zaproszeni do ponownych odwiedzin.
Dwa dni później, 10 kwietnia b.r. razem z pensjonariuszami  Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Żołyni, uczestniczyliśmy w niedzielnej Mszy Świętej z poszerzonym programem pieśni wielkanocnych,
czytaniami i śpiewem solowym psalmów Kolegi Aleksandra Międlara, wspólnym śpiewaniem z chorymi pieśni religijnych, a na zakończenie w wykonaniu chóru „Modlitwa Kapłana” z opery Nabucco G.Verdiego.
Po pożegnaniu zostaliśmy zaproszeni na herbatę, gdzie przez chwilę ,wspólnie
z księdzem, Siostrą Zakonną i pielęgniarkami, śpiewaliśmy „Ku pokrzepieniu wszystkich serc”.

                                                                                                                     Tekst : Ewa Kłos
                                                                                                                   zdjęcia : Józef Bałtowski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Samopomoc Koleżeńska
   W listopadzie  2015r z inicjatywy słuchaczy SŁUTW, uchwałą Zarządu, została powołana grupa samopomocy koleżeńskiej pod nazwą „ PODAM  RĘKĘ”.
Pomysł utworzenia grupy powstał w wyniku projektu „UTW dla społeczności” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków finansowych  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolność.
W projekcie tym uczestniczy 10, wybranych UTW z całej Polski, min  nasz Uniwersytet.
Wsparcie w ramach projektu polega na cyklu bezpłatnych, kilkudniowych szkoleń, wizytach szkoleniowych animatorów z TIT ę, oraz niewielkim wsparciu finansowym działań grupy i wyjazdu studyjnego do wybranego, wskazanego przez grantodawcę, UTW.
Głównym celem  powstałej grupy jest  bezinteresowne  wspieranie naszych słuchaczy w trudnych sytuacjach życiowych oraz inne działania pomocowe na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.
Nasza pomoc dla słuchaczy mieści się w następujących obszarach:
1/ Pomoc przy dotarciu i  rejestracji  do lekarza, wykupie leków,
    załatwieniu drobnych zakupów w sytuacjach losowych.
2/ Dla rodzin naszych słuchaczy pomoc w nauce w zakresie:  
    - języka polskiego (przygotowanie do matury),
    - fizyki (szkoła podstawowa i średnia),
    - nauczanie początkowe. 
3/ Udzielanie informacji prawnych, pomoc przy wypełnianiu PIT. 
4/ Pomoc i porady w rozwiązywaniu problemów, które przerastają pojedynczą osobę,
    a są w zakresie możliwości członków zespołu.
Ponadto działania grupy  adresowane są również do pensjonariuszy Ośrodków Pomocy Społecznej w:
Centrum Medycznym w Łańcucie , wysokiej i  Żołyni.

Koordynatorem działań grupy jest Elżbieta Nowicka, a zastępcą Ewa Kłos.
Imienna lista członkiń grupy wraz z telefonami kontaktowymi  zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń 
przed biurem SŁUTW.
Tekst opracowała Elżbieta Nowicka.
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego