wyjazd do Husowa - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

wyjazd do Husowa

WYDARZENIA
 
Rok akademicki 2014/2015 zakończył Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 18 czerwca sesją wyjazdową do Husowa.
Była to bardzo pouczająca sesja. Najpierw słuchacze zwiedzili Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Husów.
Pełną fachową wiedzę o sposobie magazynowania a następnie uwalniania gazu do sieci, o wielkości i pojemności magazynu,
o najnowszych sposobach sprężania gazu oraz o firmie PGNiG Sanok przekazał nam inż Andrzej Szylar, kierownik PMGZ. Zobaczyliśmy też film o siedemdziesięcioletniej historii PGNiG i rozbudowie magazynu w Husowie.
PGNiG oddział w Sanoku działa na terenie pięciu województw Polski południowo-wschodniej, dostarczając do krajowego systemu gazowniczego około 45 % krajowego wydobycia gazu ziemnego. Pod opieką pracowników zwiedziliśmy część nadziemną magazynu, zapoznaliśmy się ze sposobami oczyszczania i odwadniania gazu, pokazano nam nową sprężarkę, której zainstalowanie pozwoliło podnieść ciśnienie gazu w podziemnym zbiorniku, a tym samym powiększyć jego pojemność roboczą.Obecnie pojemność czynna magazynu wynosi 500 mln nm3.
Druga część sesji wyjazdowej odbyła się w obiekcie gastronomicznym. Po posiłku wysłuchaliśmy wykładu
pana mgr Jana Sochackiego o historii i walorach geograficznych wsi Husów.
I w końcu nadszedł czas powrotu naszej grupy liczącej około 120 osób do Łańcuta. Wyjazd do Husowa był oficjalnym zakończeniem semestru letniego, lecz jeszcze w planie była organizacja IV Spartakiady Seniorów Podkarpackich UTW.
Należą się podziękowania za zorganizowanie tego wyjazdu: sekretarzowi ŁUTW Janinie Kozickiej, a także pani Annie Samorul 
oraz panu Zbigniewowi Jędrychów - emerytom PGNiG .

                                                                                                              Zdjęcia są dziełem pana Józefa Bałtowskiego.
                                                                                                                                               Janina Haładyj-Różak

                                                                                                                

    
Powrót do zakładki  - Wydarzenia  rok 2015.
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego